เพื่อความอุ่นใจของลูกค้า “ยามไอเทค” พร้อมคำปรึกษาและคำแนะนำ

   HitechGuard ยกระดับเรื่องความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยี Facial Recognition ด้วยการประมวลผลที่รวดเร็ว แม่นยำ
 

   ปัจจุบันความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุร้ายและความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และ การพัฒนาสมอง

    HitechGuard ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันท่วงที ในการตรวจจับผู้บุกรุกหรือผู้ประสงค์ร้าย
 

หน้า

1

2

3

4

5

SUPPORT

075-432378, 02-4026810 - 11

SALE

062-2519441

CHAT

LINE @hitechguard