Hitech Guard​

Hitech Guard Center เขาทำงานกันอย่างไร ?

     ในอดีตหากพูดถึง “การรักษาความปลอดภัย ” คนส่วนใหญ่มักนึกถึง การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยและมัคิดว่ายิ่งมีพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้น ต่อมาในปัจจุบัน ผู้คนมักนึกถึงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) เป็นลำดับแรก ๆ เมื่อ เริ่มมองหาความปลอดภัยให้กับตัวเอง, ครอบครัว หรือองค์กร ซึ่งอันที่จริงแล้วการรักษาความปลอดภัย มีรูปแบบและระบบที่หลากหลาย โดยที่แต่ละระบบมีลักษณะเด่นจำเพาะสำหรับใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือผลมุ่งหวังที่แตกต่างกัน ระบบ Hitech Guard จึงได้นำเอาลักษณะเด่นจำเพาะเหล่านั้นมาประยุกต์ให้ทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินหรือชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก และเร็ว ราคาประหยัด ด้วยทุกบ้านทุกหน่วยงานจะมีระบบแจ้งเตือนไปที่ศูนย์ควบคุมกลาง (Hitech Guard Center) ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวังอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีที่เกิดเหตุผิดปกติ ก็จะมีการแจ้งประสานไปยังเจ้าของบ้านทันทีพร้อมทั้งช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ในกรณีเกิดเหตุร้าย หรือเกิดการโจรกรรม

 

SUPPORT

075-432378, 02-4026811

SALE

096-6075546

CHAT

LINE @hitechguard