Gas Leak Detector

introduction

Gas Leak Detector

เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซต่างๆ ที่มีอยู่ภายในพื้นที่ มักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในระบบความปลอดภัย เครื่องวัดก๊าซถูกใช้เพื่อตรวจจับการรั่วของแก๊ส และส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาแก๊สรั่วเกิดขึ้น เครื่องมือชนิดนี้มีความสำคัญมากเพราะมีก๊าซหลายชนิดที่เป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชนิดเช่นมนุษย์หรือสัตว์ เครื่องวัดก๊าซใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสกรรมต่างเช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน, การตรวจสอบกระบวนการผลิต, การดับเพลิงและเหมืองแร่

Demo Gas Leak Detector

ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  และส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาแก๊สรั่วเกิดขึ้น

SUPPORT

075-432378, 02-4026810 - 11

SALE

062-2519441

CHAT

LINE @hitechguard