introduction

UVSS

Under Vehicle Surveillance Systems (UVSS) เป็นระบบสแกนใต้ท้องรถเพื่อตรวจจับวัตถุแปลกปลอม จะติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถ หน้าที่หลักของ ระบบนี้คือสแกนตรวจจับสิ่งแปลกปลอมใต้ท้องรถสามารถเก็บบันทึกภาพและประมวลผล

Applications

• สามารถเห็นภาพใต้ท้องยานพาหนะได้ชัดเจน
• สามารถค้นหาภาพที่ต้องการได้เพียงแค่ ใส่เพียงหมายเลขทะเบียนรถ หรือเวลาเข้า-ออก
• ใช้งานง่าย มีทั้งแบบชุดติดตั้งถาวร และชุดเคลื่อนย้ายไปสถานที่ต่างๆได้

Demo UVSS

ค้นหาวัตถุต้องสงสัยที่แอบติดตั้งไว้ใต้ท้องรถ

SUPPORT

075-432378, 02-4026810 - 11

SALE

062-2519441

CHAT

LINE @hitechguard