ยามไฮเทค (Hitech Guard) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ก้าวล้ำในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network) ระบบกันขโมย (Burglar alarm) ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire alarm) ระบบควบคุมการเข้าออกประตู (Access control) ระบบสื่อสารสองทาง (Two Way Audio) มาผนวกเข้ากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

          ภายใต้แนวคิด Internet of Things (IoT) เป็นการลดจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และใช้เทคโนโลยีมาทำหน้าที่ทดแทน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ทันท่วงที ในการตรวจจับผู้บุกรุกหรือผู้ประสงค์ร้ายที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่เฝ้าระวัง ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในระบบรักษาความปลอดภัย 

         โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบ ตรวจสอบและประมวลผลตลอด 24 ชม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายคือ Hitech Guard Admin, Hitech Guard Monitor, Hitech Guard Tour.

Hitech Guard Admin

ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขเหตุ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อยหรือไม่ และคอยติดตามการทำงานของแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ

Hitech Guard Monitor

ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบและประมวลผล 24 ชม. จากศูนย์ควบคุม Hitech Guard Center และคอยประสานงานส่งตำแหน่งภาพเหตุการณ์ หรือคนร้าย ให้กับ Hitech Guard Tour และหน่วยงานรัฐเพื่อจัดการเหตุร้าย เป็นลำดับต่อไป

Hitech Guard Tour

ทำหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ ที่มีการแจ้งเหตุ จากเจ้าหน้าที่ Hitech Guard Monitor พร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ตำรวจ พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่กู้ภัย โรงพยาบาล เป็นต้น หรือประจำการ ณ สำนักงานของลูกค้า เพื่อที่จะสามารถดำเนินการแก้ไขเหตุได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมต้องไฮเทคการ์ด?

          บริษัทส่วนใหญ่ใช้การเฝ้าระวังด้วยระบบเดิมๆ คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่มักมีปัญหาการหลับยาม จัดการเหตุร้ายล่าช้าเพราะไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ยามรู้เห็นเป็นใจ และไม่มีหลักฐานเอาผิดผู้ร้าย และค่าใช้จ่ายสูงตามจำนวนบุคลากร กับอุปกรณ์ตรวจจับและกล้องวงจรปิดที่สามารถเก็บหลักฐานแต่ไม่สามารถป้องกันเหตุร้ายได้ 

          แต่ด้วยระบบไฮเทคการ์ด ที่เจ้าหน้าที่มีวุฒิการศึกษาสูง และอุปกรณ์ตรวจจับประมวลผลแบบ AI ที่ทั้งแม่นยำและรวดเร็ว เทคโนโลยีเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่ แม้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำให้จัดการเหตุร้ายได้อย่างทันท่วงที มีระบบตรวจสอบการทำงาน และยังมีระบบตรวจสอบภัยที่ไม่ใช้มนุษย์ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ก๊าซรั่วไหล 

SUPPORT

075-432378, 02-4026810 - 11

SALE

062-2519441

CHAT

LINE @hitechguard